Κύκλος Α.Ε.

Ποιοι είμαστε

Η Κύκλος Α.Ε. είναι μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων με κορυφαία παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω των θυγατρικών της σε :

  • 1) Ελλάδα (Κύκλος Α.Ε.) 

  • 2) Ρουμανία (CycleEuropeanSRL)

  • 3) Σερβία (CycleCreditDOOBeograd)


Η Κύκλος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των ιδρυτών της στον τομέα της είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών. Το Νοέμβριο του 2004, επεκτάθηκε στην Ρουμανία (Βουκουρέστι), με τ ην πρώτη της θυγατρική εταιρεία. Παράλληλα με την ταχεία ανάπτυξή της στη Ρουμανία, ίδρυσε το 2007 τη νεότερη θυγατρική της στο Βελιγράδι της Σερβία.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό και διαδικασίες παρακολούθησης υψηλών προδιαγραφών για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες των πελατών μας, κατέχουμε ηγετική θέση στην Ενημέρωση Οφειλών & Διαχείριση Απαιτήσεων στην Ελλάδα, τόσο στην B2C όσο και στην B2B αγορά.

Η Κύκλος Α.Ε. είναι 100% θυγατρική του Ομίλου εταιρειών της ICAP, του μεγαλύτερου ομίλου Eπιχειρηματικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα με περισσότερα από 57 χρόνια λειτουργίας, και 1.100 υπαλλήλους.
Η ICAP, με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και θυγατρικές στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο και τη Σερβία, είναι ένας κορυφαίος πολυτομεακός B2B Όμιλος που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, κατηγοριοποιημένο σε δύο κύριους επιχειρηματικούς τομείς: BICRS(Business Information & Credit Risk Solutions) και HCOS (Human Capital & Outsourcing Solutions).

Η αποστολή μας

Η δουλειά μας είναι πολύ περισσότερο από την Ενημέρωση Οφειλών και Διαχείριση Απαιτήσεων. Στόχος μας δεν είναι απλά η είσπραξη, αλλά η διερεύνηση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη και η παροχή εναλλακτικών λύσεων που θα τον βοηθήσουν να καλύψει μακροχρόνια τις οφειλές του και τις ανάγκες διαβίωσής του. Προσφέρουμε εξατομικευμένη και αποτελεσματική επικοινωνία, για να παροτρύνουμε τους οφειλέτες να εξοφλήσουν ή / και να ακολουθήσουν ένα εφικτό σχέδιο αποπληρωμής των χρεών τους, με απόλυτο σεβασμό και ακεραιότητα προς τους οφειλέτες-πελάτες μας, τους πιστωτές-πελάτες μας και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Το κάνουμε με τον πιο αξιόπιστο τρόπο, ώστε να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος των πελατών μας και να επιτύχουμε, ακόμη και να υπερβούμε, οποιοδήποτε στόχο είσπραξης ή αναδιάρθρωσης οφειλών.

Το όραμά μας

Να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε περαιτέρω και να είμαστε πρωτοπόροι και ηγέτες στον τομέα λειτουργίας μας σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε.

Τι κάνουμε  

Διαχειριζόμαστε κάθε B2C & B2B οφειλή με απόλυτο σεβασμό:

1) στις ανάγκες οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας ή/και χρηματοοικονομικού ιδρύματος (οι πιστωτές-πελάτες μας)

2) στις ανάγκες των πελατών των πελατών μας (οι οφειλέτες-πελάτες μας)

3) στους νόμους και τους κανονισμούς της κάθε χώρας που δραστηριοποιούμαστε

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές Ενημέρωση Οφειλών και Διαχείρισης Απαιτήσεων μαζί με στοχευμένες πρακτικές επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων σε όλες τις τηλεφωνικές ή / και γραπτές επικοινωνίες μας, με στόχο την αποτελεσματική είσπραξη οφειλών.

Απασχολούμε περισσότερα από 125 άτομα, εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα σε τακτική βάση, για την επίτευξη αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν και υπερβαίνουν κάθε στόχο και αυξάνουν τη δυνατότητα συλλογής των χρεών προς τους πελάτες μας στο μέγιστο.

Χρησιμοποιούμε προηγμένα συστήματα πληροφορικής (ΙΤ), τα οποία έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να λειτουργούν και να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούμαστε και πληρούμε όλα τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας και ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων της εμπιστευτικότητας, της εστίασης και του σεβασμού σε όλους τους πελάτες μας, τον επαγγελματισμό και την συμμόρφωση στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Είμαστε μέλος των πιο αναγνωρισμένων Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών οργανισμών Ενημέρωσης Οφειλών και Διαχείρισης Απαιτήσεων προκειμένου να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την ανάπτυξη και τις τάσεις της βιομηχανίας μας (π.χ. ΕΣΕΔΑ, ACA, CSA, FENCA).    

Πληρούμε τις προϋποθέσεις του συστήματος διαχείρισης και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας IT διαθέτοντας έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 9001: 2015 & ISAO 27001: 2013 , αντίστοιχα.

Στα πλαίσια Ψηφιακού Μετασχηματισμού της εταιρείας σύντομα θα μπορούμε να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο το πλήθος προσφερόμενων υπηρεσιών και την επιχειρησιακή αρτιότητα της εταιρείας μας, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες μας, την τεχνολογική μας υποδομή και την ψηφιακή επικοινωνία και κουλτούρα μας.

Γιατί την ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.

1) Σεβόμαστε τους οφειλέτες-πελάτες σας (ιδιώτες η εμπορικές επιχειρήσεις)

2) Διασφαλίζουμε τη πελατειακή σας σχέση με τον οφειλέτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

3) Λειτουργούμε με ακεραιότητα και απόλυτη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

4) Διαφυλάσσουμε τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στην GDPR, όλου του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου

5) Βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και καινοτομούμε παρέχοντας νέες και εξελιγμένες μορφές ενημέρωσης και είσπραξης οφειλών

6) Εκπαιδεύουμε και αναπτύσσουμε συνεχώς το προσωπικό μας

7) Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την ασφάλεια επικοινωνίας με τους οφειλέτες, για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, κατέχοντας και την ανάλογη πιστοποίηση

8) Διαπραγματευόμαστε με τον πελάτη-οφειλέτη σας την καλύτερη δυνατή λύση για την αποπληρωμή της οφειλής του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και τα διαθέσιμα εργαλεία διακανονισμού ή / και αναδιάρθρωσης, παρακολουθώντας συνέχεια τους δείκτες αποδοτικότητας και αποφέροντας μέγιστες εισπράξεις

9) Έχουμε μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στην διαχείριση κάθε είδους χαρτοφυλακίου σε καθυστέρηση, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (χρηματοοικονομικό κλάδο και ασφάλειες, βιομηχανία, λιανικό και χονδρικό εμπόριο, ιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες, τουρισμό κλπ.)

Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας

1) 125+ Εργαζόμενοι με μεγάλη εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση

2) Υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλών και διαχείρισης B2C & B2B απαιτήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας

3) Απόλυτος σεβασμός στην πελατειακή σχέση του οφειλέτη με τον πιστωτή 

4) Απόλυτη συμμόρφωση στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του GDPR

5) Προηγμένη τεχνολογία και υπερσύγχρονο λογισμικό, με απόλυτη ευελιξία και αμεσότητα προσαρμογής σε κάθε ανάγκη του πελάτη

6) Ισχυρή παρουσία στην Νότια Ανατολική Ευρώπη με γραφεία σε Ελλάδα, Ρουμανία και Σερβία

7) Ο μοναδικός τοπικός πάροχος με σημαντικές συνέργειες με βάσεις δεδομένων BI

8) Ηγέτης στη Ενημέρωση Οφειλών και  Διαχείριση Απαιτήσεων, με βέλτιστες αποδόσεις (Top 3) έναντι του ανταγωνισμού

ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. : Λεωφόρος Ελεέυθερίου Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα,

Tηλ.: 210 9304200

Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., URL: www.cyclecollections.com

ΓΕΜΗ 123209201000

ΑΦΜ 094507394

Cycle European SRL: Global City 10, Bucharest- North Road, Building O21, 4th Floor, Voluntari, Ilfov Bucharest, Romania

Tel: +40 21201 6095, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cycle Credit DOO: 12 Makedonska, 11000 Belgrade, Serbia

Tel: +381 11 3219 400, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., URL: www.cyclecredit.rs

ICAP S.A.:   Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα

Tηλ.: +30 210 7200000, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., URL: www.icap.gr

Η Κύκλος είναι ιδρυτικό μέλος του ΕΣΕΔΑ και συνεργαζόμενο μέλος του FENCA.

  

Είναι επίσης μέλος των Διεθνών Οργανισμών:

ACA logo

csa logo

About us

  • Cycle Credit (100% subsidiary of ICAP Outsourcing Solutions) has 25 years of service and is the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 3 countries.

    FOLLOW US

    linkedin

     

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Πατήστε «Αποδοχή» για την ενεργοποίηση όλων των cookies ή «Περισσότερα» για να περισσότερες πληροφορίες.

Newsletter

* Clicking "Subscribe" you accept our Cookies, Terms & Conditions