ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ακολουθούν χρήσιμα Αξιώματα και Συμβουλές για τα πως μπορείτε άμεσα να κατανοήσετε αλλά και να προσαρμοστείτε αποδοτικά και με ασφάλεια, στα νέα δεδομένα του οικονομοτεχνικού περιβάλλοντος των αγορών στην Ελλάδα:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Να εφαρμόζεται πάντα και παντού η ίδια Φιλοσοφία στη Διαχείριση Απαιτήσεων ανεξαρτήτως του μεγέθους του Πελάτη, την παλαιότητα της σχέσης με την Εταιρία & τον τζίρο που κάνει σ΄ αυτήν.
- Εάν δεν Αφιερώσουμε Χρόνο στην Επικοινωνία δεν πρόκειται να εισπράξουμε.
- Εισπράττει αυτός που ασκεί Πρώτος την Σωστή Πίεση.
- Η Διαχείριση Απαιτήσεων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την Διοίκηση της Επιχείρησης, ως Εξειδικευμένη Υπηρεσία (εσωτερική ή εξωτερική) με Καλά Εκπαιδευμένο Προσωπικό & όχι ως «Part Time Job».
- Συνέπεια στα Λεγόμενα μας. Ότι προαναγγέλλουμε στον Οφειλέτη πρέπει να το πράττουμε, άλλως δεν θα μας δίνει καμία σημασία.

ΑΡΧΕΣ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- Σας απασχολεί το ρίσκο που ενέχει για τη διαχείριση των απαιτήσεων σας, η συμμετοχή Μικρών Επιχειρήσεων στον πελατολόγιο σας?
- Ο κάθε Οφειλέτης λόγω των ανωτέρω νέων συνθηκών, κατηγοριοποιεί τις υποχρεώσεις του & εξοφλεί αυτές που αφενός είναι πιο Σημαντικές γι αυτόν & αυτές που δέχεται περισσότερη διακριτική & σωστή πίεση.
- Ο Διαχειριστής Απαιτήσεων πρέπει να ερευνά πολύ περισσότερο τις εκάστοτε δικαιολογίες του Οφειλέτη & να μην πείθεται με το παραμικρό.
- Ο συναισθηματισμός που μπορεί να δείξει η Επιχείρηση τις περισσότερες φορές δεν έχει την ίδια ανταπόκριση & από τον Οφειλέτη.
- Οι Επιχειρήσεις δεν πρέπει να παρεκκλίνουν του εμπορικού τους σκοπού, καθώς έτσι επισύρεται η βιωσιμότητα τους από τη οποία, εξαρτάται το Ανθρώπινο Δυναμικό της και αλυσιδωτά, τα προστατευόμενα μέλη και οι οικογένειες τους.
- Οι μεγαλύτερες Επισφάλειες δημιουργούνται από την μη τήρηση των Κανόνων Διαχείρισης & την παρεμβολή της Διοίκησης ιδιαίτερα σε ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΦΙΛΟΥΣ.
- Λάβετε ύπόψιν σας ότι οι Υποχρεώσεις των Οφειλετών είναι συχνά, μεγαλύτερες από τα Εισοδήματα – Απαιτήσεις τους.

ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ Η ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΕΝΔΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

- Η Εταιρεία θα πρέπει να ορίσει ένα χρονικό σημείο μετά την λήξη της περιόδου πίστωσης οπότε να σταματήσει η διεκδίκηση, μέσω της εσωτερικής διαχείρισης και η απαίτηση να διαβαθμιστεί.
- Ο λόγος που απαιτείται η αναγνώριση αυτού του κομβικού χρονικού ορίου, είναι ότι μετά την πάροδο του, στατιστικά δεν θα προκύψει ουσιαστικό αποτέλεσμα και η απαίτηση θα έχει πλέον μεγάλη πιθανότητα να οδηγηθεί στην επισφάλεια. Σημαντική δε παράμετρος στον προσδιορισμό του σημείου αυτού, είναι και ο όγκος του Χαρτοφυλακίου ανά Διαχειριστή αλλά και το μέσο υπόλοιπο της εκάστοτε Απαίτησης.
- Χρονικά πάντως, το όριο αυτό προσδιορίζεται στο μισό χρόνο της διάρκειας της περιόδου πίστωσης, με ανώτατο όριο τους Δύο (2) μήνες.

Δημοσιότητα Cycle Credit


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

About us

  • Cycle Credit (100% subsidiary of ICAP Outsourcing Solutions) has 25 years of service and is the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 3 countries.

    FOLLOW US

    linkedin

     

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Πατήστε «Αποδοχή» για την ενεργοποίηση όλων των cookies ή «Περισσότερα» για να περισσότερες πληροφορίες.

Newsletter

* Clicking "Subscribe" you accept our Cookies, Terms & Conditions