ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Τι μας δείχνουν οι πρακτικές για τα οφέλη συνύπαρξης του εσωτερικού μηχανισμού είσπραξης μιας εταιρείας με έναν εξωτερικό συνεργάτη?

Ο εξωτερικός συνεργάτης δύναται να:
- δράσει συμπληρωματικά του Εσωτερικού Μηχανισμού είσπραξης με στόχο την βελτιστοποίηση του συνόλου της διαδικασίας.
- χειριστεί τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα που έχουν περάσει το κομβικό σημείο που έχει θέση η Εταιρία που η εσωτερική διαχείριση δεν είναι τόσο αποτελεσματική.
- αναλάβει την διαχείριση μικρών υπολοίπων που χρήζουν πια, της ίδιας εντατικής διαχείρισης με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα ώστε να μη μετατραπούν σε μη ανακτήσιμη επισφάλει, οπότε και η νομική τους διεκδίκηση δεν θα είναι πλέον συμφέρουσα.
- διαχειρίζεται αδιάλειπτα πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. επαρχία, νησιά κλπ) όπου η επιχείρηση δεν έχει συνεχή/καθημερινή παρουσία.
- ξεκαθαρίσει τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα, έτσι ώστε μετέπειτα να υπάρχει στοχευμένη νομική διεκδίκηση εάν απαιτείται και όχι άσκοπα έξοδα με αμφίβολο αποτέλεσμα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο εσωτερικός μηχανισμός είσπραξης των Εταιρειών που συνεργάζονται με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, διευκολύνεται χρονικά και ποιοτικά, ώστε να επενδύσει περισσότερο χρόνο και προσπάθεια στη διαχείριση εκείνων των υπόλοιπων που θα συμβάλουν αποφασιστικότερα στην ρευστότητα τους, ενώ η Εταιρεία δύναται παράλληλα να ελαχιστοποιήσει τα έξοδα ένδικων διεκδικήσεων.

Δημοσιότητα Cycle Credit


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

About us

  • Cycle Credit (100% subsidiary of ICAP Outsourcing Solutions) has 25 years of service and is the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 3 countries.

    FOLLOW US

    linkedin

     

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Πατήστε «Αποδοχή» για την ενεργοποίηση όλων των cookies ή «Περισσότερα» για να περισσότερες πληροφορίες.

Newsletter

* Clicking "Subscribe" you accept our Cookies, Terms & Conditions